CBD-öljy ja Parkinsonin taudin oireet: Mitä tutkimus sanoo?

Parkinsonin taudin oireet

Yhteenveto:

 • Parkinsonin tauti on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa vapinaa ja liikkumisvaikeuksia
 • Tilaan ei ole parannuskeinoa, joten hoidolla pyritään lievittämään oireita
 • CBD-öljy on bioaktiivinen hamppuyhdiste, joka on herättänyt tutkijoiden ja lääkäreiden kiinnostuksen sen mahdollisten terveyshyötyjen vuoksi
 • CBD:hen ja Parkinsonin tautiin keskittyvä tutkimus on vasta alkuvaiheessa, mutta jotkut tulokset ovat lupaavia

Parkinsonin tauti on krooninen ja etenevä liikehäiriö, josta kärsii noin 10 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Se ilmenee, kun aivojen hermosolut kuolevat tai niissä tapahtuu toimintahäiriöitä, mikä johtaa liikkeiden, tasapainon ja koordinaation ongelmiin.

Tauti etenee tyypillisesti vähitellen, ja ihmiset saattavat hakeutua diagnoosiin vasta, kun oireet tulevat ilmeisiksi tai haittaavat heidän jokapäiväistä elämäänsä. Tässä vaiheessa tauti voi olla pitkälle edennyt. Vaikka Parkinsonin taudin oireita lievittäviä hoitoja on saatavilla, tutkijat tutkivat jatkuvasti mahdollisia uusia hoitomuotoja, jotka voisivat muuttaa ihmisten elämää.

Yksi tällainen tutkimusväylä on CBD-öljy ja Parkinsonin tauti. CBD eli kannabidioli on luonnossa esiintyvä hamppuyhdiste, joka on osoittanut potentiaalia useilla tutkimusalueilla. Tässä artikkelissa tarkastelemme tieteellisen näytön nykytilaa sen selvittämiseksi, voisiko CBD-öljystä olla apua Parkinsonin tautia sairastaville.

Mitä Parkinsonin tauti on?

Parkinsonin tauti on hermoston sairaus. Se on neurodegeneratiivinen eli se aiheuttaa aivo- ja hermosolujen asteittaista rappeutumista.

Tila johtuu dopaminergisten hermosolujen häviämisestä aivojen substantia nigra -nimisessä osassa, joka sijaitsee keskiaivojen tyvitumakkeissa (basaaliganglioissa).

Nämä hermosolut eli neuronit tuottavat dopamiinia, välittäjäainetta, joka auttaa hermoja kommunikoimaan. Näiden solujen menetys johtaa dopamiinin puutteeseen aivoissa. Koska dopamiini on välttämätöntä normaalille liikkumiselle, henkilölle kehittyy tällöin vapinaa, joka on Parkinsonin taudin pääasiallinen oire.

Asiantuntijat eivät ole varmoja siitä, miksi joillekin ihmisille kehittyy Parkinsonin tauti, mutta he uskovat, että kyse on geneettisten ja ympäristötekijöiden yhdistelmästä.

Vielä ei ole ei ole parannuskeinoa eikä sairauden kulkua muuttavia lääkkeitä, mutta erilaisilla hoitovaihtoehdoilla voidaan saada aikaan jonkin verran helpotusta oireisiin.

Parkinsonin taudin oireet

Parkinsonin taudin oireet ovat jokaisella erilaisia, mutta yleisimpiä ovat yleensä kouristukset tai vapina.

Vapina alkaa usein toisesta kädestä tai käsivarresta, ja se voi edetä saman puolen jalkaan ja jalkaterään.

Tärinään voi liittyä peukalon ja etusormen hankaamista edestakaisin, mitä lääkärit kutsuvat "pillerinpyörimisvärinäksi". Käsi voi vapista myös levossa.

Sairauden edetessä vapina voi voimistua ja yleistyä.

CBD-öljy ja parkinsonin tauti

Muita Parkinsonin taudin oireita ovat:

 • Jäykkyys: Lihasten jäykkyys voi vaikeuttaa liikkumista tai yksinkertaisten tehtävien suorittamista, kuten paidan napittamista.
 • Bradykinesia: Tällä tarkoitetaan liikkeiden hitautta. Ihmisiltä voi kestää kauemmin kävellä, nousta tuolista tai suorittaa muita päivittäisiä toimintoja.
 • Posturaalinen epävakaus: Ihmisillä voi olla vaikeuksia seistä suorassa tai säilyttää tasapaino, mikä lisää kaatumisriskiä.

Koska Parkinsonin tauti vaikuttaa myös autonomiseen hermostoon, tautia sairastavilla voi myös esiintyä:

 • Puheen ja nielemisen muutokset
 • Ummetus
 • Liiallinen hikoilu tai heikentynyt hikoilukyky
 • Virtsaamisongelmat
 • Iho-ongelmat
 • Väsymys
 • Unen muutokset

Sairauden edetessä oireet voivat muuttua vaikeammiksi, ja ihmisillä voi olla vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä. Myöhemmissä vaiheissa ihmisille voi kehittyä dementia.

CBD-öljy ja Parkinsonin tauti: Mitä tutkimus sanoo?

CBD eli kannabidioli on luonnollinen, myrkytyksetön yhdiste, jota esiintyy hamppukasvissa. Tutkimusten mukaan se voi auttaa kipuun, tulehduksiin, uniongelmiin ja yleiseen hyvinvointiin.

Vaikka monet tutkimuksista ovat uusia ja jokseenkin rajallisia, jotkin tutkimukset ovat osoittaneet lupaavuutta CBD-öljyn ja Parkinsonin taudin suhteen.

CBD öljy kipuun

Kipu

Kipu ja tulehdus voivat vaikuttaa Parkinsonin tautia sairastaviin henkilöihin. Vuonna 2014 tehdyssä pienessä tutkimuksessa, johon osallistui 22 Parkinsonin tautia sairastavaa henkilöä, tutkijat havaitsivat, että lääkekannabis auttoi lievittämään kipua.

Mutta koska lääkekannabis sisältää sekä CBD:tä että tetrahydrokannabinolia (THC), ei voitu määritellä, kumpi yhdiste oli vastuussa tuloksista. Tosin eläinkokeet viittaavat siihen, että myös pelkällä CBD:llä voi olla tämä vaikutus.

Vapina

Hallitsematon lihasliike eli dystonia on Parkinsonin taudille ominainen piirre. Vuonna 1986 tehdyssä vanhemmassa tutkimuksessa, jossa CBD:tä käytettiin viidellä henkilöllä, joilla oli liikehäiriöitä, todettiin, että se paransi dystoniaa jopa 50 prosenttia. Kahdella koehenkilöllä ilmeni kuitenkin lepotremorin paheneminen suuremmilla annoksilla.  

Tuoreessa vuoden 2020-tutkimuksessa CBD:stä ja Parkinsonin taudista keskityttiin Epidiolexin - reseptilääkkeen - vaikutuksiin vapinaan 13:lla osallistujalla. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) ja Yhdistyneen kuningaskunnan lääkevirasto (MHRA) ovat hyväksyneet tämän CBD-pohjaisen lääkkeen kahden harvinaisen epilepsiamuodon hoitoon, mutta sitä ei ole tällä hetkellä hyväksytty Parkinsonin taudin hoitoon.

Tutkijat päättelivät, että CBD:stä Epidiolexin muodossa voisi olla hyötyä Parkinsonin taudin hoidossa, mutta varoittivat, että tutkimuksessa käytettyihin suhteellisen suuriin annoksiin liittyi maksan entsyymien nousua. He kehottavat, että tarvitaan laajamittaisia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, jotta nämä vaikutukset voidaan tutkia perusteellisesti.

Psykoosi

Joillakin Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä esiintyy komplikaationa psykoosia, erityisesti myöhemmissä vaiheissa. Asiantuntijat arvioivat, että jopa 50 % Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä kokee hallusinaatioiden, deliriumin ja harhaluulojen oireita.

CBD:stä ja Parkinsonin tautiin liittyvistä psykooseista on olemassa vain vähän tutkimustietoa lukuun ottamatta pientä vuoden 2009 tutkimusta. Tutkijat tarkastelivat CBD:n vaikutuksia kuuteen henkilöön, jotka kokivat psykoosia vähintään kolmen kuukauden ajan. He havaitsivat, että CBD vähensi menestyksekkäästi oireiden vaikeusastetta aiheuttamatta sivuvaikutuksia.

Unettomuus

Uniongelmat ovat yleisiä Parkinsonin tautia sairastavilla. Niitä ovat unettomuus, uneliaisuus päivällä ja nopeiden silmänliikkeiden unihäiriö (RBD).

CBD:tä ja Parkinsonin tautiin liittyviä uniongelmia koskeva tutkimus on kuitenkin vähäistä. Vuonna 2014 tehty pieni tutkimus, johon osallistui neljä henkilöä, osoitti kuitenkin, että CBD saattaa auttaa joihinkin näistä häiriöoireista.

CBD-öljy unettomuus

Elämänlaatu

Parkinsonin taudin kaltaisen kroonisen sairauden kanssa eläminen voi vaikuttaa kielteisesti elämänlaatuun fyysisten oireiden sekä sairauden sosiaalisten ja emotionaalisten vaikutusten vuoksi.

Tutkijat tutkivat 2014 tehdyssä tutkimuksessa, voisiko CBD-öljy auttaa. He valitsivat 21 henkilöä, joilla oli Parkinsonin tauti ilman dementiaa tai psykiatrisia komplikaatioita. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään: plasebo, CBD 75 mg päivässä tai CBD 300 mg päivässä.

Vaikka tutkijat eivät havainneet tilastollisesti merkitseviä eroja motorisissa pistemäärissä, elämänlaadun pistemäärissä oli merkittäviä eroja plaseboryhmän ja 300 mg CBD:tä päivittäin saaneiden välillä.

Kirjoittajat kuitenkin varoittavat, että suuremmilla otoskokoluokilla tehdyt tutkimukset auttaisivat tekemään lopullisia johtopäätöksiä.

Onko CBD-öljy turvallista?

Kyllä, CBD:tä pidetään yleisesti ottaen turvallisena. Maailman terveysjärjestö (WHO) katsoo, että CBD on hyvin siedettyä ja sillä on hyvä turvallisuusprofiili.

Tästä huolimatta, kuten monet lisäravinteet ja luontaistuotteet, CBD:llä voi olla yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden ja reseptivapaiden lääkkeiden kanssa. Siksi on tärkeää keskustella CBD:stä lääkärisi kanssa, jotta lääkkeiden yhteisvaikutusten tai sivuvaikutusten riski voidaan minimoida.

Onko CBD-öljyllä haittavaikutuksia?

Useimmat ihmiset sietävät CBD-öljyä ilman ongelmia. Tästä huolimatta saatat kokea lieviä haittavaikutuksia, kuten:

 • väsymys
 • ripuli
 • ruokahalun muutokset
 • painonnousu tai -lasku
 • uneliaisuus
 • suun kuivuminen
 • pahoinvointi

Huomaa kuitenkin, että nämä haittavaikutukset johtuvat usein suositellun päiväannoksen ylittämisestä tai huonolaatuisten tuotteiden käytöstä.

Muut yleiset Parkinsonin taudin hoidot

Lääkärit voivat suositella lääkkeitä, tukihoitoja, kuten fysioterapiaa, tai leikkausta Parkinsonin oireiden lievittämiseksi.

Suosituimmat CBD-tuotteet

cbd öljy 10% 10ml
CBD-Öljy annostus
CBD-öljy annostus
miksi naturecan cbd öljy
cbd öljy annostus
CBD laatu
cbd öljy 10% 10ml
Miten cbd öljyä otetaan
CBD-Öljy annostus
CBD-öljy annostus
miksi naturecan cbd öljy
cbd öljy annostus
CBD laatu

10% CBD-öljy

€49.90
Lue lisää tuotteesta
CBD-vape blue raspberry
CBD Kertakäyttö Vape
CBD & CBG Kertakäyttö Vape 6ml
CBD vape blue raspberry
CBD-vape blue raspberry
CBD vape lemon haze
CBD vape lemon haze
CBD-vape blue raspberry
CBD Kertakäyttö Vape
CBD & CBG Kertakäyttö Vape 6ml
CBD vape blue raspberry
CBD-vape blue raspberry
CBD vape lemon haze
CBD vape lemon haze

10% CBD & CBG Kertakäyttö Vape

€26.90
Lue lisää tuotteesta
cbd karkit
nainen ja cbd karkit
naturecan karkit
cbd karkit
nainen ja cbd karkit
naturecan karkit

CBD-karkit

€16.90
Lue lisää tuotteesta
CBD-Öljy koiralle
CBD-Öljy koiralle Annostus
cbd öljy koiralle
koiran cbd öljy
cbd tuotteet koirille
cbd öljy koiralle
CBD öljy koiralle
CBD-Öljy koiralle
cbd öljy koiralle annostus
CBD-Öljy koiralle Annostus
cbd öljy koiralle
koiran cbd öljy
cbd tuotteet koirille
cbd öljy koiralle
CBD öljy koiralle

CBD-Öljy koiralle

€17.90
Lue lisää tuotteesta

Lääkitys

Lääkkeillä voidaan parantaa Parkinsonin taudin perusoireita, kuten vapinaa ja liikehäiriöitä.

Levodopa on yksi tehokkaimmista lääkkeistä. Se on luonnollinen kemikaali, joka muuntuu dopamiiniksi ja palauttaa tyhjentyneet tasot. Tehokkuudestaan huolimatta levodopa voi kuitenkin aiheuttaa joillekin potilaille haittavaikutuksia, kuten levottomuutta, sekavuutta ja pahoinvointia. Se voi myös aiheuttaa vapinaa, joka ei liity Parkinsonin tautiin.

Lääkärit voivat myös suositella dopamiiniagonisteja, jotka jäljittelevät dopamiinin vaikutuksia, tai MAO-B:n estäjiä, jotka estävät dopamiinin hajoamista.

Nämä lääkkeet eivät välttämättä ole hyödyllisiä kaikille, ja niihin liittyy erilaisia riskejä.

Tukihoidot

Fysioterapia, toimintaterapia sekä puhe- ja kieliterapia voivat helpottaa elämää Parkinsonin taudin kanssa ja auttaa ihmisiä hallitsemaan oireitaan.

Jotkut ihmiset saattavat myös huomata, että ruokavalion muuttaminen voi parantaa oireita. Näihin muutoksiin voi kuulua kuitujen lisääminen ummetuksen vähentämiseksi ja pienten, säännöllisten aterioiden syöminen matalan verenpaineen ja huimauksen kaltaisten ongelmien välttämiseksi.

Leikkaukset

Joissakin tapauksissa lääkärit saattavat suositella Parkinsonin taudin hoitoon leikkaustyyppiä, jota kutsutaan syväaivostimulaatioksi.

Toimenpide on edellyttänyt sydämen sydämentahdistinta muistuttavan laitteen istuttamista rintakehän seinämään ja laitteen elektrodien johtamista aivojen niihin osiin, joihin Parkinsonin tauti vaikuttaa. Pieni sähkövirta stimuloi sitten aivoja ja auttaa lievittämään oireita joillakin henkilöillä.

Yhteenveto

CBD-öljy on hamppukasveista löytyvä yhdiste, jonka mahdollisia terapeuttisia vaikutuksia tutkitaan. Varhaiset tutkimukset viittaavat siihen, että tämä luonnollinen bioaktiivinen yhdiste voi auttaa parantamaan Parkinsonin tautia sairastavien ihmisten elämänlaatua.

Vaikka CBD-öljy on lupaava mahdollisuus parkinsonin taudin oireiden lievittämiseen, monet sen käyttöä tukevat tutkimukset ovat pieniä ja niillä on rajoituksia. Siksi tarvitaan laajamittaisia kliinisiä tutkimuksia, jotta voidaan ymmärtää CBD:n ja Parkinsonin taudin välinen suhde.

On tärkeää keskustella lääkärin kanssa ennen CBD:n käyttöä, etenkin jos olet Parkinsonin taudin hoidossa.

Disclaimer: Tällä hetkellä ei ole riittävästi näyttöä CBD:n käytöstä edellä mainituissa tiloissa, eikä tämä teksti missään nimessä kuvasta suositeltuja käyttötarkoituksia. Kysy aina aterveydenhuollon ammattilaisen neuvoa, jos käytät määrättyjä lääkkeitä tai harkitset CBD:n käyttöä sairauteesi. Kirjoittanut Zia Sherrell ja tarkistanut pätevä asiantuntijamme Moyra Cosgrove, Naturecanin ravitsemusyksikön päällikkö, SENR-rekisteröity ravitsemusterapeutti ja LJMU:n DProf-kandidaatti.