CBD-öljy ja masennus nainen

CBD-öljy ja masennus: mitä tutkimus sanoo?

Yhteenveto:

 • Masennus on yleinen mielialahäiriö, joka voi aiheuttaa toivottomuuden tai syvän surun tunteita
 • Perinteiseen hoitoon kuuluvat lääkkeet ja psykoterapia
 • CBD on luonnollinen kasviyhdiste, joka voi auttaa masennuksesta, ahdistuksesta ja muista terveysongelmista kärsiviä ihmisiä
 • CBD:tä ja masennusta koskeva tutkimus on vasta alkuvaiheessa, mutta jotkut tulokset ovat lupaavia.

Masennus on vakava mielisairaus, josta kärsii lähes 280 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Jos kärsit masennuksesta, saatat tuntea itsesi toivottomaksi, uupuneeksi ja kykenemättömäksi nauttimaan elämästä.

Perinteinen lähestymistapa masennuksen hoitoon on lääkitys ja psykoterapia, mutta voi olla olemassa uusi vaihtoehto.

CBD on luonnollinen hamppuyhdiste, joka on saamassa huomiota kyvystään tukea hyvinvointia. Tutkimusten mukaan CBD vaikuttaa myönteisesti kipuun, tulehdukseen, unettomuuteen ja elämänlaatuun.

Viime aikoina tutkimukset ovat osoittaneet sen potentiaalin mielenterveysongelmiin, kuten ahdistukseen ja masennukseen.

Lue lisää CBD:n mahdollisista hyödyistä masennukseen ja siitä, miksi sinun pitäisi harkita tämän myrkyttämättömän kasviperäisen tuotteen lisäämistä rutiineihisi.

Mitä masennus on?

Masennus on yleinen mutta vakava mielenterveyden häiriö, joka voi vaikuttaa keneen tahansa. Se on jatkuvaa ja syvää toivottomuuden ja epätoivon tunnetta, joka voi olla musertava.

On normaalia tuntea itsensä ajoittain surulliseksi tai masentuneeksi, mikä voi johtua menetyksestä, henkilökohtaisista ongelmista tai muista elämän stressitekijöistä. Jos oireet kuitenkin jatkuvat viikkoja tai kuukausia ilman selvää syytä, kyseessä voi olla kliininen masennus.

Masennus voi aiheuttaa monenlaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita, joita ovat mm:

 • Surullisuus
 • Ärsyyntyminen
 • Tyhjyys
 • Huono keskittyminen
 • Kiinnostuksen menetys
 • Selkeän syyllisyyden tunteet
 • Huono itsetunto
 • Toivottomuus tulevaisuuden suhteen
 • Ajatukset itsensä vahingoittamisesta
 • Nukkumisongelmat
 • Ruokahalun ja painon muutokset
 • Veltto olo
 • Heikko keho ja mieli
 • Väsymys
 • Unettomuus

Masennusjakson aikana henkilö voi kokea merkittäviä vaikeuksia henkilökohtaisessa, perheeseen liittyvässä, sosiaalisessa, koulutuksellisessa, ammatillisessa ja muussa tärkeässä toiminnassa.

Lääkärit voivat diagnosoida masennuksen, jos henkilöllä on näitä oireita suurimman osan ajasta vähintään kahden viikon ajan.

Masennuksen taustalla olevat syyt ovat sosiaalisten, psykologisten ja biologisten tekijöiden monimutkainen vuorovaikutus. Vaikka yksittäistä syytä ei olekaan, masennuksen laukaisee usein jokin merkittävä elämäntapahtuma, kuten läheisen kuolema, työpaikan menetys, taloudelliset ongelmat tai muut traumaattiset tapahtumat.

Masennus voi johtaa haitallisia ajatuksia ja käyttäytymistä sisältävään syöksykierteeseen, josta voi olla vaikea päästä irti ja jolla on entistä kielteisempi vaikutus henkilön elämään.

Onneksi masennukseen on olemassa tehokkaita hoitomuotoja, eikä hiljaisuudessa tarvitse kärsiä. Lääkärit voivat suositella masennuslääkkeitä, psykoterapiaa, liikuntaterapiaa tai muita menetelmiä. Viime aikoina CBD, joka on lyhenne sanoista cannabidiol, on noussut esiin mahdollisena vaihtoehtona.

Mikä on CBD-öljy?

CBD-öljy on yksi monista kemiallisista yhdisteistä, joita löytyy hamppukasvista. Hamppu on Cannabis sativa -kasvin alalaji, jota viljellään niin, että sen THC-pitoisuus (tetrahydrokannabinoli) on vähäinen.

Suomessa CBD-öljy on laillista, jos kasvit, joista sitä uutetaan, sisältävät alle 0,2 % THC:tä.

Toisin kuin THC, CBD ei ole päihdyttävää, eli se ei aiheuta "huumaavaa" tunnetta, mutta sillä on silti monia terveysvaikutuksia.

CBD on vuorovaikutuksessa kehon endokannabinoidijärjestelmän (ECS) kanssa, joka vastaa homeostaasin tai tasapainon ylläpitämisestä.

ECS on CB1- ja CB2-nimisten kannabinoidireseptorien verkosto, joita on kaikissa kudoksissa, myös aivoissa ja keskushermostossa.

Se koostuu myös luonnollisista välittäjäaineista, joita kutsutaan endokannabinoideiksi, ja entsyymeistä, jotka hajottavat ne, kun ne ovat suorittaneet tehtävänsä.

ECS säätelee useita kehon toimintoja, mm:

cbd öljy
 • Uni
 • Ruokahalu
 • Mieli
 • Muisti
 • Kivun havaitseminen
 • Tulehdus
 • Lämpötilan säätö

CBD:llä on osoitettu olevan useita myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin, kuten kivusta, tulehduksesta ja uniongelmista kärsivien tukeminen. Sillä on myös potentiaalia mielenterveyden alalla ahdistuksen ja masennuksen kaltaisissa sairauksissa.

CBD-öljy ja masennus: Voiko siitä olla apua?

CBD:tä ja masennusta koskevan varhaisen tutkimuksen ensimmäiset tulokset vaikuttavat lupaavilta, ja ne voivat tarjota suuntaa jatkotutkimuksille.

Mitä tutkimus sanoo?

Joissakin tutkimuksissa korostetaan CBD:n terapeuttista potentiaalia, mutta on tärkeää ymmärtää, että monet niistä ovat eläinkokeita tai niillä on rajoituksia. Vaikka on olemassa ihmistutkimuksia, lisätutkimuksia tarvitaan, jotta CBD:n ja masennuksen välinen yhteys voidaan täysin ymmärtää.

Vuonna 2014 tehty eläinkokeiden katsaus osoitti, että CBD näyttää vaikuttavan positiivisesti aivojen serotoniinireseptoreihin. Serotoniini on kemiallinen viestinvälittäjä, joka toimii mielialan vakauttajana ja osallistuu muistiin, oppimiseen ja muihin fysiologisiin prosesseihin.

Serotoniini vaikuttaa hyvinvoinnin ja onnellisuuden tunteisiin, ja siksi on tärkeää pitää tämä välittäjäaine tasapainossa masennuksesta kärsivillä.

Katsauksessa todettiin myös, että CBD:llä näyttäisi olevan masennuslääkkeitä ja anksiolyyttisiä vaikutuksia masennuksen eläinmalleissa.

Tuoreemmassa katsauksessa vuodelta 2018 todettiin, että useat tutkimukset ovat osoittaneet, että CBD:llä on stressiä ja masennusta ehkäisevä vaikutus eläinmalleissa lyhyt- tai pitkäaikaisen käytön jälkeen.

Toisessa vuonna 2018 tehdyssä CBD:tä ja masennusta koskevassa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että CBD:n kerta-annos aiheutti masennuslääkkeen kaltaisia vaikutuksia hiirissä ja rotissa.

Lisäksi myöhemmässä, vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui lähes 400 henkilöä, tarkasteltiin muun muassa CBD:tä ja masennusta. Näille ihmisille määrättiin CBD:tä mielenterveysongelmiin, neurologisiin ongelmiin ja kipuun. Kolmen viikon CBD:n käytön jälkeen kaikki osallistujat ilmoittivat elämänlaatunsa parantuneen. Lisäksi ne, jotka käyttivät CBD:tä ahdistuneisuuteen ja masennukseen, havaitsivat parannuksia päivittäisessä toimintakyvyssään ja vähensivät ahdistusoireita.

CBD-öljy vs masennuslääkkeet

masennuslääkkeet

Masennuslääkkeitä määrätään usein masennuksesta kärsiville, ja niihin kuuluvat selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet), trisykliset masennuslääkkeet (TCA-lääkkeet) ja monoamiinioksidaasin estäjät (MAOI-lääkkeet).

CBD:llä voi olla joitakin etuja näihin lääkkeisiin verrattuna, joiden vaikutus voi kestää jonkin aikaa. Esimerkiksi vuonna 2019 tehty eläinkoe osoitti, että CBD:llä oli välitön ja pitkäkestoinen masennuslääkkeen kaltainen vaikutus.

Samoin vuonna 2019 julkaistussa katsauksessa CBD:tä ja masennusta koskevaan tutkimukseen todettiin, että CBD:n masennuslääkkeen kaltaisia vaikutuksia on kirjattu eri eläinmalleissa.

Luonnontuotteena se voi myös aiheuttaa vähemmän haittavaikutuksia. Masennuslääkkeiden tiedetään aiheuttavan unettomuutta, päänsärkyä, ruoansulatusongelmia, huimausta, mielialan vaihtelua ja seksuaalisia toimintahäiriöitä. Useimmat ihmiset kokevat kuitenkin minimaalisia sivuvaikutuksia käyttäessään CBD:tä.

Vaikka CBD:llä on hyötyjä, se ei korvaa reseptillä saatavia masennuslääkkeitä. Jos harkitset CBD:n lisäämistä rutiiniin, keskustele lääkärisi kanssa ja pyydä ohjeita ennen kuin muutat säännöllistä lääkitysohjelmaasi.

Voiko CBD-öljy auttaa ahdistukseen?

cbd karkit

Kyllä, CBD-öljy voi auttaa ahdistukseen, mielenterveysongelmaan, joka liittyy usein masennukseen. Voit tuntea olosi jännittyneeksi, ahdistuneeksi ja kokea fyysisiä muutoksia, kuten verenpaineen nousua, jos sinulla on ahdistusta.

Serotoniini ja muut välittäjäaineet voivat vaikuttaa ahdistuneisuushäiriöihin. CBD voi lisätä serotoniinireseptorien toimintaa ja vaikuttaa mielialaan nopeammin kuin selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet), joka on yleisesti määrätty masennuslääke.

Lisäksi vuonna 2015 julkaistussa katsauksessa esitettiin, että CBD on vuorovaikutuksessa eri reseptorien kanssa, jotka säätelevät ahdistuneisuuskäyttäytymistä. Näitä ovat muun muassa serotoniinin 5-HT1A-reseptori ja CB1-reseptorit aivoissa.

CBD voi toimia 5-HT1A-agonistina, joka on SSRI-lääkkeiden kohde. Nämä lääkkeet estävät aivoja imeytymästä serotoniinia, mikä lisää sen saatavuutta ja mahdollistaa viestien välittämisen naapurihermosolujen välillä. Siksi CBD voi kohottaa mielialaa ja parantaa ahdistuneisuutta.

On näyttöä siitä, että CBD voi auttaa ihmisten ahdistuneisuuteen. Esimerkiksi vuonna 2019 tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa tutkittiin CBD:tä ja ahdistusta. Tutkijat tutkivat CBD:n vaikutuksia 72 osallistujaan, joilla oli ahdistusta tai uniongelmia. Yli 82 % ilmoitti, että heidän ahdistuneisuutensa väheni kahden ensimmäisen kuukauden aikana CBD:n käytön jälkeen.

Toinen katsaus vuodelta 2020 antoi lisää myönteisiä tuloksia. Kirjoittajat tarkastelivat CBD:tä ja ahdistuneisuushäiriöitä ja löysivät näyttöä, joka tukee sitä hoitona itsessään tai muita lääkkeitä täydentävänä hoitona. Se voisi auttaa erilaisissa ahdistuneisuushäiriöissä, kuten traumaperäisessä stressihäiriössä (PTSD), yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä (GAD) ja sosiaalisessa ahdistuneisuushäiriössä.

Muita tapoja torjua masennusta

Masennus on monimutkainen sairaus, joka vaatii usein monipuolista hoitoa.

Jos kamppailet masennuksen kanssa, on tärkeää hakea ammattiapua, vaikka olisit uupunut ja toivoton. Masennus on hoidettavissa oleva sairaus, ja voit yhdessä lääkärisi kanssa laatia sopivan hoitosuunnitelman, joka koostuu lääkityksestä, terapiasta ja elämäntapamuutoksista.

Ammatillisen avun lisäksi on asioita, joita voit tehdä masennuksen hallitsemiseksi ja toipumisen tiellä auttamiseksi. Yritä sisällyttää nämä strategiat elämääsi, jos tunnet itsesi masentuneeksi:

torju masennusta

Tutustu CBD-suosikkeihin

10% CBC-öljy
10% CBC-öljy
10% CBC-öljy
10% CBC-öljy

10% CBC-öljy

€69.90
Lue lisää
CBD Kertakäyttö Vape
CBD & CBG Kertakäyttö Vape 6ml
cbd vape pen
CBD Kertakäyttö Vape
CBD & CBG Kertakäyttö Vape 6ml
cbd vape pen

10% CBD & CBG Kertakäyttö Vape 6ml

€26.90
Lue lisää
cbd öljy 10% 10ml
CBD-Öljy annostus
CBD-öljy annostus
miksi naturecan cbd öljy
cbd öljy annostus
CBD laatu
cbd öljy 10% 10ml
Miten cbd öljyä otetaan
CBD-Öljy annostus
CBD-öljy annostus
miksi naturecan cbd öljy
cbd öljy annostus
CBD laatu

10% CBD-öljy

€49.90
Lue lisää
cbd öljy 15% 10ml
CBD-Öljy annostus
CBD-öljy annostus
cbd öljy annostus
CBD laatu
cbd öljy 15% 10ml
miten cbd öljyä otetaan
CBD-Öljy annostus
CBD-öljy annostus
cbd öljy annostus
CBD laatu

15% CBD-öljy

€79.90
Lue lisää
 • Pidä yhteyttä ystäviin ja perheeseen sen sijaan, että vetäydyt elämästä, yritä seurustella ja luottaa muihin ihmisiin.
 • Yritä olla aktiivisempi - Liikunta voi kohottaa mielialaa. Kevyt kävelylenkki merkitsee maisemanvaihtoa ja raitista ilmaa.
 • Kohtaa pelkosi - Vaikka on houkuttelevaa välttää haastavia tilanteita, se voi johtaa luottamuksen menettämiseen. Jos siis huomaat vältteleväsi matkustamista tai sosiaalisia tapahtumia, yritä sen sijaan käsitellä niitä.
 • Vähennä alkoholin käyttöä - Ihmiset saattavat juoda alkoholia piilottaakseen tunteensa tai selviytyäkseen niistä, mutta pitkällä aikavälillä alkoholi ei auta, vaan voi lisätä masennusta entisestään.
 • Syö tasapainoista ruokavaliota - Jotkut ihmiset löytävät lohtua ruoasta, kun taas toisille masennus ei tee mieli syödä. Myös masennuslääkkeet voivat vaikuttaa ruokahaluun. On kuitenkin tärkeää sisällyttää ruokavalioon hedelmiä, vihanneksia, täysjyväviljaa ja muita ravitsevia ruokia, jotta kehosi pysyy terveenä.

Muista, että on tärkeää hakea apua, jos tunnet olosi edelleen alakuloiseksi tai masentuneeksi muutaman viikon jälkeen. Masennus voi pahentua ajan myötä, joten on tärkeää saada oikea diagnoosi ja hoito mahdollisimman pian.

Kuinka paljon CBD:tä minun pitäisi ottaa?

CBD:n optimaalinen annos vaihtelee henkilöstä toiseen, eikä tällä hetkellä ole olemassa suositeltua vakiovuorokausiannosta. Sen sijaan sinulle parhaiten sopiva määrä riippuu tekijöistä, kuten pituudestasi, painostasi ja syistä, joiden vuoksi käytät CBD:tä.

Yleisesti ottaen, jos olet uusi CBD:n käyttäjä, suosittelemme aloittamaan pienellä ja hitaalla annoksella, kuten 20 mg päivässä ensimmäisen viikon ajan. Sen jälkeen voit lisätä annosta pienellä määrällä muutaman päivän välein, kunnes löydät annoksen, joka toimii.

Lue lisää annostelusta sivultamme: CBD-öljyn annostus.

Miten otan CBD:tä sisäisesti?

cbd äljy annostus

Jos harkitset CBD:n käyttöä ja kärsit masennuksesta, voit valita monenlaisista tuotteista, kuten CBD-öljystä, CBD-kapseleista, CBD-karkeista ja CBD-välipaloista, joista jokaisella on erityisiä etuja.

CBD-öljyä otetaan sublinguaalisesti laittamalla muutama tippa kielen alle ja pitämällä sitä siellä noin minuutin ajan ennen nielemistä.

CBD-öljy läpäisee suun limakalvon ja pääsee verenkiertoon nopeaa vaikutusta varten.

Muut tuotteet, kuten CBD-kapselit, CBD-karkit ja CBD-välipalat, ovat hyviä vaihtoehtoja CBD-öljylle ja tarjoavat helpon tavan hallita annostasi.

Koska nämä tuotteet kulkeutuvat ruoansulatuskanavaan, vaikutukset alkavat kuitenkin hitaammin: niiden vaikutus kestää jopa 2 tuntia, mutta ne tarjoavat helpotusta jopa 8 tunnin ajan.

Onko CBD-öljy turvallista?

Kyllä, CBD:tä on turvallista käyttää. Sivuvaikutuksia esiintyy harvoin, mutta on mahdollista, että jotkut ihmiset voivat olla herkkiä ja kokea:

 • Kuivuutta suussa
 • Ripulia
 • Väsymystä
 • Painon ja ruokahalun muutoksia

Maailman terveysjärjestö (WHO) toteaa, että CBD:tä pidetään hyvin siedettynä ja että sen turvallisuusprofiili on hyvä.

Jos kuitenkin käytät muita lääkkeitä, on tärkeää keskustella CBD:stä terveydenhuollon tarjoajan kanssa sivuvaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten minimoimiseksi.

CBD-öljy ja masennus: yhteenveto

Masennus on yleinen mielenterveysongelma, joka vaivaa monia ihmisiä. Lääkärit saattavat suositella sen hoitamista lääkkeiden, psykoterapian ja elämäntapamuutosten yhdistelmällä. Jotkut ihmiset ovat kuitenkin nyt kääntyneet vaihtoehtojen, kuten CBD:n, puoleen.

Joidenkin CBD:tä ja masennusta koskevien tutkimusten ensimmäiset tulokset näyttävät lupaavilta, mutta tulosten vahvistamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta.

CBD:tä pidetään yleisesti ottaen turvallisena, ja sillä on vain vähän sivuvaikutuksia. Jos olet kiinnostunut kokeilemaan CBD:tä ja masennus on ongelma, aloita pienellä annoksella ja lisää sitä vähitellen, kunnes löydät itsellesi sopivan määrän.

Muista keskustella CBD:n mahdollisista hyödyistä ensin terveydenhuollon tarjoajasi kanssa.

Vastuuvapauslauseke: Tällä hetkellä ei ole riittävästi näyttöä, joka tukisi CBD:n käyttöä edellä mainituissa tiloissa, eikä tämä teksti millään tavoin kuvasta suositeltuja käyttötarkoituksia. Kysy aina neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos käytät määrättyjä lääkkeitä tai jos harkitset CBD:n käyttöä sairauteesi.

Kirjoittanut Zia Sherrell ja tarkistanut pätevä asiantuntijamme Moyra Cosgrove, Naturecanin ravitsemusjohtaja, SENR-rekisteröity ravitsemusterapeutti ja LJMU:n DProf-kandidaatti.