Mikä on NMN ja sen mahdolliset vaikutukset elinikään?

NMN Ravintolisä

Oletko utelias NMN:stä ja sen suosiosta anti-ageing-yhteisössä? Mitä NMN on, saatat kysyä? NMN, joka on lyhenne sanoista Nicotinamide Mononucleotide, on elintärkeä esiaste NAD+:lle, joka on tärkeä molekyyli, joka lataa soluihimme energiaa ja säätelee lukuisia soluprosesseja.

Ikääntyessämme NAD+-tasot laskevat, mikä on herättänyt kiinnostusta NMN-lisäravinteisiin, koska niiden avulla voidaan kääntää solujen terveyden kelloa taaksepäin. Tässä artikkelissa perehdytään NMN:n olemuksen perusteisiin, sen vaikutuksiin ikääntymiseen ja sen mahdollisten terveyshyötyjen taustalla olevaan kasvavaan tieteeseen.

Mikä on NMN? Nikotiiniamidi-mononukleotidin perusteet

Nikotiiniamidi-mononukleotidi NMN:n ymmärtäminen alkaa sen rakenteesta. Nikotiiniamidi-mononukleotidi eli NMN on luonnossa esiintyvä molekyyli, joka koostuu nikotiiniamidi-emäksestä, riboosisokerista ja fosfaattiryhmästä. NMN:llä on elimistössämme perustavanlaatuinen rooli nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin (NAD+) välttämättömänä esiasteena. Tämä tärkeä molekyyli tuottaa soluillemme energiaa ja tukee lähes kaikkia solutoimintoja.

NMN Suomi

Elintarvikkeet, jotka sisältävät NMN:ää

Mistä löydämme NMN:ää? Vaikka elimistömme syntetisoi NMN:ää B3-vitamiinista, ensisijaisesti nikotiiniamidin muodossa, sitä löytyy myös eri elintarvikkeista. Joitakin NMN:n lähteitä ovat mm:

 • Avokadot
 • Parsakaali
 • Kaali
 • Edamame
 • Kurkut
 • Tomaatit
 • Raaka naudanliha
 • Katkarapu

Edamamessa ja avokadossa on poikkeuksellisen paljon NMN:ää. NMN:n lisäksi NR:ää ja muita NAD+:n esiasteita havaitaan useissa eri elintarvikelähteissä, kuten vihanneksissa, lihassa, maidossa ja mikro-organismien tuottamissa käymisteitse valmistetuissa juomissa, kuten käsityöoluissa.

Mielenkiintoista on, että nisäkkäissä nikotiiniamidi-fosforibosyylitransferaasi (NAMPT) -entsyymillä on ratkaiseva rooli NMN:n tuotannossa B3-vitamiinista.

NMN:n merkitystä korostaa sen keskeinen rooli NAD+:n synteesissä. Koska NAD+ on olennainen osa solujen energiaa ja toimintaa, on selvää, että NMN on keskeinen tekijä solujen terveyden ylläpitämisessä. Tämä tekee NMN-lisäyksen mahdollisuuksista erityisen kiehtovia.

Mikä on NAD+?

NAD+ (nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi) on tärkeä koentsyymi, joka on läsnä kaikissa elävissä soluissa ja jolla on perustavanlaatuinen rooli aineenvaihduntaprosesseissa. Se toimii keskeisenä elektronin kuljettajana solujen aineenvaihduntaa ohjaavissa redox-reaktioissa, jotka helpottavat ravinteiden muuntamista energiaksi.

NAD+ osallistuu myös erilaisiin signaalireitteihin ja on välttämätön sellaisten entsyymien aktivoimiseksi, jotka edistävät DNA:n eheyden ja solujen terveyden ylläpitämistä.

NMN:n matka kehon läpi

NMN:n matka elimistössä on kiehtova prosessi, jolla on ratkaiseva merkitys sen mahdollisille terveysvaikutuksille.

Suun kautta nautittuna NMN imeytyy nopeasti, mikä johtaa plasman NMN-pitoisuuden huomattavaan nousuun muutamassa minuutissa. NMN:n kuljettaa sitten soluihin erityinen entsyymi, Slc12a8, joka kuljettaa NMN:n solukalvon läpi ja sytoplasmaan.

Kuljettajan läsnäolo suolistossa tukee NMN:n oraalista biologista hyötyosuutta ja varmistaa, että se pääsee verenkiertoon nauttimisen jälkeen. Verenkiertoon päästyään NMN saavuttaa maksan nopeasti, mikä lisää NAD+-tasoja vain 15 minuutissa. Tämä nopea imeytyminen ja kuljetus on keskeinen tekijä NMN-lisäyksen mahdollisten hyötyjen kannalta.

NMN ravintolisä

NMN ja geenin ilmentyminen

Sen lisäksi, että NMN:llä on tärkeä rooli solujen energiantuotannossa, sillä on myös tärkeä rooli geenien ilmentymisessä. Geeniekspressiolla tarkoitetaan prosessia, jossa geenin sisältämää tietoa käytetään toiminnallisen tuotteen, kuten proteiinin, luomiseen.

NMN:n syntetisoimassa olevalla NAD+-molekyylillä on useita keskeisiä tehtäviä:

Näiden ratkaisevien tehtävien ansiosta NAD+ on välttämätön solujen terveydelle ja toiminnalle.

Ikääntyminen johtaa NAD+:n luonnolliseen vähenemiseen, mikä liittyy myös ikääntymiseen liittyviin sairauksiin. Tätä vähenemistä esiintyy myös henkilöillä, joilla on kroonisia sairauksia, kuten lihavuus, sydän- ja verisuonisairaudet, hermoston rappeutumissairaudet ja sarkopenia.

Kun NAD+-tasoja nostetaan elimistössä, se aktivoi sirtuiinit. Tämän on osoitettu pidentävän hiivan, matojen ja hiirten elinikää. Tämä korostaa NMN:n potentiaalia ikään liittyvien terveysvaikutusten torjunnassa.Translated with DeepL.com (free version)

Ravinnon saannista NAD:n esiasteisiin

Sen lisäksi, että NMN-lisäys voi mahdollisesti nostaa NAD+-tasoja, myös ravinnon saanti mahdollistaa näiden tasojen nousun. NMN:ää ja muita NAD+:n esiasteita löytyy useista elintarvikelähteistä, mikä tarjoaa luonnollisen tavan lisätä NAD+-tasoja.

Kuten aiemmin mainittiin, NMN:ää esiintyy luonnostaan muun muassa seuraavissa elintarvikkeissa: Avokadot, parsakaali, kaali, edamame, kurkut ja muut aiemmin tässä artikkelissa mainitut.

NMN:n ja NAD+:n esiasteiden saanti ravinnosta voi olla peräisin vapaassa muodossa tai metaboliitteina, jotka ovat peräisin NAD+:n pilkkomisesta ravinnossa. Elintarvikkeiden NMN- ja NR-pitoisuuksia koskeva tutkimus on kuitenkin vasta alkuvaiheessa, mikä korostaa näiden yhdisteiden optimaalisten ravinnonlähteiden määrittämisen kiireellisyyttä.

Huolimatta elintarvikkeiden verrattain alhaisemmasta pitoisuudesta, NAD+:n esiasteiden nauttiminen ravinnon kautta tarjoaa helposti saatavilla olevan ja luonnollisen vaihtoehdon, joka voisi mahdollisesti toimia vaihtoehtona suoralle lisäravinteelle.Translated with DeepL.com (free version)

Tiede NMN:n ja soluenergian takana

Jotta voisimme todella arvostaa NMN:n potentiaalia, meidän on syvennyttävä hieman syvemmälle sen taustalla olevaan tieteeseen. NAD+, molekyyli, jota NMN auttaa syntetisoimaan, on elintärkeä useille molekyylireiteille, mukaan lukien glykolyysi, TCA-sykli ja elektroninsiirtoketju. Nämä reitit ovat kaikki monimutkaisesti mukana soluenergian tuotannossa ja säätelyssä.

NMN toimii NAD+:n suorana esiasteena, ja entsyymi Slc12a8 helpottaa sen kuljettamista soluihin. Tämä suora yhteys NMN-lisäyksen ja solujen aineenvaihdunnan välillä on tärkeä osa palapeliä sen ymmärtämisessä, miten NMN voi mahdollisesti lisätä NAD+-tasoja ja siten energia-aineenvaihduntaa.

Kehomme NMN-tasot kuitenkin laskevat luonnollisesti iän myötä. Tämä voi johtaa NAD+-synteesin heikkenemiseen ja energia-aineenvaihdunnan ja solujen korjausprosessien tehokkuuden vähenemiseen. Tämä tasoittaa tietä NMN-lisäyksen mahdollisille hyödyille.

NMN-ravintolisän on osoitettu parantavan eloonjäämistä ja toimintaa eri biologisissa järjestelmissä lisäämällä solunsisäisiä NAD+-tasoja ja yleistä energiantuotantoa.

NMN:n vaikutus mitokondrioiden toimintaan

Yksi NMN:n tärkeimmistä eduista on sen vaikutus mitokondrioiden terveyteen ja toimintaan. Mitokondriot, joihin usein viitataan solun voimanlähteenä, ovat vastuussa energian tuottamisesta, jota solut tarvitsevat toimiakseen. Mitokondrioiden toimintahäiriöt ovat kuitenkin keskeinen tekijä ikääntymisessä.

Tutkimukset osoittavat, että NMN:llä on potentiaalia kääntää mitokondrioiden toimintahäiriö. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että NMN aktivoi sirtuiinit, pääasiassa PGC1α:n ja mitokondriosirtuin Sirt3:n deasetylaation kautta, mikä stimuloi mitokondrioiden biogeneesiä ja toimintaa.

Tämän lisäksi NMN-hoidon on osoitettu palauttavan mitokondrioiden toiminnan ja tukevan proteiinien kierrätystä autofagiapuutteisissa neuroneissa. Tämä osoittaa NMN:n ratkaisevan tärkeän roolin solujen terveydessä. NMN:n kyky parantaa mitokondrioiden toimintaa ja terveyttä korostaa entisestään sen potentiaalia ikääntymisen estämisen ja pitkäikäisyyden alalla.

NMN:n mahdolliset hyödyt elinikään ja ikääntymisen estämiselle

Kuten olemme nähneet, NMN:llä on merkittävä vaikutus solujen energiaan, mitokondrioiden toimintaan ja lihasten terveyteen. Mutta sen mahdolliset hyödyt ulottuvat vielä pidemmälle. NMN:llä on mahdollisuus viivästyttää tai jopa kääntää ikääntymiseen liittyviä sairauksia, kuten syöpää, sydän- ja verisuonitauteja, aineenvaihduntasairauksia ja neurodegeneraatiota.

Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla NMN saavuttaa tämän, on biologisen iän vakauttaminen ja yleisen terveydentilan arviointipisteiden parantaminen. Ikääntyessämme NAD+:n ja sen esiasteiden, kuten NMN:n, tuotanto vähenee luonnollisesti, mikä johtaa ikään liittyvään fysiologiseen heikkenemiseen ja ikääntymisprosessin etenemiseen.

NMN:n lisääminen voi kuitenkin kääntää tämän laskun päinvastaiseksi, mikä johtaa mahdollisiin ikääntymistä estäviin vaikutuksiin.

Lisäksi NMN-lisäyksen on osoitettu hillitsevän ikääntymisen aiheuttamaa painonnousua, parantavan silmien toimintahäiriöitä hiirillä ja mahdollisesti ehkäisevän tulehdusta. Tämä tarkoittaa, että NMN voisi mahdollisesti auttaa lieventämään joitakin yleisimpiä ikääntymiseen liittyviä terveysongelmia.

nmn suomi

1. NMN ja aivojen terveys

NMN-lisäyksen mahdolliset hyödyt aivojen terveydelle ovat tärkeä tutkimuskohde. Aivot ovat yksi kehon eniten energiaa vaativista elimistä, minkä vuoksi ne ovat erityisen alttiita ikääntymisen vaikutuksille. NMN saattaa kuitenkin tarjota menetelmän näiden vaikutusten lieventämiseksi.

Erityisesti NMN aktivoi sirtuiinit, jotka johtavat mitokondrioiden vahvistumiseen ja suojaavat hermosoluja hapettumisstressiltä. Oksidatiivinen stressi on osallisena aivojen ikääntymisessä ja rappeutumissairauksissa, joten tämä suoja on uskomattoman arvokas.

Lisäksi NMN-ravintolisään on liitetty seuraavia hyötyjä:

 • Parempi kognitiivinen suorituskyky
 • Anti-inflammatoriset ominaisuudet
 • Mitokondrioiden nuorentavat ominaisuudet
 • Lisääntynyt aivojen verenkierto, mikä on havaittu erityisesti hiirillä tehdyissä tutkimuksissa.

Tämä viittaa siihen, että NMN:llä voisi olla merkittävä rooli aivojen terveyden ja pitkäikäisyyden edistämisessä.

2. NMN:n vaikutus aineenvaihdunnan terveyteen

Sen lisäksi, että NMN:llä voi olla hyötyä aivojen terveydelle, se on myös lupaava tekijä aineenvaihdunnan terveyden parantamisessa. Metabolinen terveys tarkoittaa elimistömme aineenvaihduntaprosessien asianmukaista toimintaa, joka on välttämätöntä seuraaville tekijöille:

 • Syömämme ruoan muuntaminen energiaksi, jota solut tarvitsevat toimiakseen
 • Verensokerin säätely
 • Terveellisen painon ylläpitäminen
 • Kolesterolitasojen hallinta
 • Sydän- ja verisuoniterveyden tukeminen

Parantamalla aineenvaihdunnan terveyttä NMN:llä voi olla myönteinen vaikutus yleiseen hyvinvointiin ja pitkäikäisyyteen. NAD+-tasojen lisääminen NMN:llä täydentämällä voisi parantaa tiettyjä metabolisen terveyden näkökohtia, kuten muuttunutta NAD-aineenvaihduntaa ja elimistön herkkyyttä insuliinille.

Tämä on erityisen tärkeää, koska insuliiniherkkyydellä on ratkaiseva merkitys elimistömme kyvylle säädellä verensokeritasoja ja ylläpitää asianmukaista glukoosiaineenvaihduntaa.

NMN-lisä on myös yhdistetty vähentyneeseen rasvoittumiseen, jolla tarkoitetaan rasvan kertymistä kehoon.Tämä tarjoaa potentiaalisia etuja niille, joilla on aineenvaihduntahäiriöitä.

Lisäksi NMN voi lieventää ikääntymiseen liittyvää painonnousua ja parantaa energia-aineenvaihduntaa, jotka molemmat ovat ratkaisevia tekijöitä luurankolihaksen toiminnan ylläpitämisessä.

3. NMN ja luustolihaksen ikääntyminen

Sen lisäksi, että NMN vaikuttaa solujen energiaan ja mitokondrioiden toimintaan, se on lupaava myös luustolihaksen ikääntymisen hoidossa. Iän myötä luurankolihasten toiminta heikkenee luonnollisesti, mikä voi vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun. NMN-ravintolisä voisi kuitenkin mahdollisesti tarjota keinon hidastaa tai jopa kääntää tätä heikkenemistä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että NMN-lisäravinteet voivat parantaa merkittävästi luurankolihasten insuliiniherkkyyttä postmenopausaalisilla naisilla, joilla on prediabetes. Tämä parannus koski ainoastaan luurankolihaksia eikä vaikuttanut maksan tai rasvakudoksen insuliiniherkkyyteen.

Insuliiniherkkyyden parantamisen lisäksi NMN-hoito myös sääteli geenejä, jotka liittyvät lihaksen uudelleenmuodostukseen ja tehostivat insuliinin signalointireittejä.

Tämä viittaa siihen, että NMN:llä voisi olla ratkaiseva rooli lihasten terveyden ylläpitämisessä ikääntyessä.

NMN-Ravintolisä: Hyödyt ja sivuvaikutukset

Vaikka NMN-lisäyksen mahdolliset hyödyt ovat kiistatta jännittäviä, on tärkeää lähestyä aihetta tasapainoisesta näkökulmasta. Kyllä, NMN-ravintolisä on osoittanut mahdollisia hyötyjä ihmisten terveydelle, mukaan lukien:

 • NAD+-tasojen lisääminen
 • Insuliiniherkkyyden parantaminen
 • Mitokondrioiden toiminnan parantaminen
 • Pidentää mahdollisesti elinikää, kuten kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu.

On kuitenkin tärkeää olla tietoinen NMN-lisäykseen liittyvistä mahdollisista näkökohdista ja riskeistä.

Esimerkiksi vaikka kliiniset tutkimukset viittaavat siihen, että päivittäiset, suun kautta otettavat NMN-annokset 1200 mg:aan asti ovat hyvin siedettyjä ja niitä pidetään turvallisina, ja niiden sivuvaikutukset ovat vähäisiä, on olemassa turvallisuusongelmia, jotka liittyvät suurempiin, arvioimattomiin NMN-lisäannoksiin ja mahdollisiin yhteisvaikutuksiin lääkkeiden kanssa. Siksi on ratkaisevan tärkeää neuvotella terveydenhuollon tarjoajien kanssa ennen NMN-lisäyksen aloittamista.

Nikotiiniamidi-mononukleotidi

Eläinmallien ja ihmiskokeiden tulokset

Kun pohdimme NMN-lisäyksen mahdollisia hyötyjä ja näkökohtia, on hyödyllistä tarkastella eläinmalleista ja ihmiskokeista saatuja tietoja. Nämä tutkimukset tarjoavat arvokasta näyttöä NMN-lisäyksen mahdollisten hyötyjen tueksi.

Esimerkiksi Japanissa tehdyt kliiniset ihmiskokeet ovat osoittaneet, että NMN on turvallista ja hyvin siedettyä, kun sitä annetaan suun kautta enintään 500 mg:n annoksina. Muut kliiniset tutkimukset ihmisillä ovat osoittaneet, että NMN on hyvin siedetty eikä siihen liity turvallisuusongelmia annosteltaessa suun kautta jopa 900 mg päivässä, mikä antaa ohjeita henkilökohtaisia lisäannoksia varten.

Näitä havaintoja tukevat hiirillä tehdyt pitkäaikaiset tutkimukset, jotka ovat osoittaneet, että NMN imeytyy nopeasti suun kautta otettuna ja että se on hyvin siedetty pitkiä aikoja. Tämä tarjoaa vahvan pohjan todisteille, jotka tukevat NMN-lisäravinteen turvallisuutta ja tehoa.

Kuinka paljon NMN:ää sinun tulisi ottaa?

Usein kysytty kysymys NMN-ravintolisästä on: ”Mikä olisi ihanteellinen annos?”. Vaikka kysymys on suoraviivainen, vastaus on varsin monimutkainen.

NMN-lisäravinteita on yleisesti saatavilla annoksina, jotka vaihtelevat 100 mg:sta 300 mg:aan tablettia kohti. Nämä annokset ovat kuitenkin huomattavasti suurempia kuin elintarvikkeissa luonnostaan esiintyvät määrät. Kliiniset tutkimukset osoittavat, että NMN-lisäravinteista on terveyshyötyjä niinkin pienillä annoksilla kuin 250 mg päivässä ja niinkin suurilla annoksilla kuin 1 200 mg päivässä.

Ihmisille sopiva NMN:n annos voi kuitenkin vaihdella useiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien:

 • Kehon paino
 • Ruokavalion intoleranssit
 • Olemassa olevat terveydentilat
 • Mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset

Siksi on aina hyvä neuvotella terveydenhuollon tarjoajan kanssa ennen NMN-lisäyksen aloittamista.

Ovatko NMN-lisäravinteet turvallisia?

NMN:n laillisuus: Lisäravinteet vs. lääkkeet

Kun otetaan huomioon NMN-lisäravinteiden kasvava kiinnostus, sääntely-ympäristön ymmärtäminen on välttämätöntä. Yhdysvaltain FDA on päättänyt, että NMN:ää ei saa sisällyttää ravintolisäkategoriaan. Tämä päätös vaikuttaa NMN:n saatavuuteen kuluttajille, jotka haluavat sitä ravintolisänä. Tämä perustuu siihen, että NMN:n tutkiminen uutena lääkkeenä edelsi sen markkinointia ravintolisänä ja että merkittäviä kliinisiä tutkimuksia on julkistettu.

NMN-ravintolisiin sovelletaan FDA:n rekisteröintivaatimuksia. Näihin vaatimuksiin kuuluu yksityiskohtaisten tuote-, merkintä- ja valmistustietojen toimittaminen laadunvalvonnan varmistamiseksi ja terveysriskien minimoimiseksi. FDA valvoo aktiivisesti markkinoita ja asettaa rajoituksia NMN-ravintolisien markkinoinnille väärien tai harhaanjohtavien väitteiden estämiseksi.

Valmistajat, jotka markkinoivat NMN-tuotteita ravintolisinä Yhdysvalloissa, rikkovat FDA:n määräyksiä ja joutuvat oikeudellisten täytäntöönpanotoimien kohteeksi. Siksi on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että kaikki NMN-lisäravinteet hankitaan hyvämaineisilta toimittajilta ja että niitä käytetään vastuullisesti.

NMN:n tulevaisuus: Käynnissä oleva tutkimus ja odotukset

NMN:n potentiaalinen tulevaisuus laajenee sitä mukaa, kun ymmärryksemme siitä kehittyy. Vuodesta 2023 alkaen on parhaillaan käynnissä kymmenkunta kliinistä tutkimusta ihmisillä NMN-lisäravinteella, mikä merkitsee merkittävää tutkimusta tällä tutkimusalueella.

Käynnissä olevassa tutkimuksessa pyritään selvittämään NMN:n roolia ikääntymiseen liittyvien häiriöiden, kuten hapetusstressin ja hermoston rappeutumisen, torjunnassa, ja siinä tutkitaan myös mahdollisuutta parantaa eloonjäämistä parantamalla aineenvaihduntaa ja solujen korjausjärjestelmiä. Hiirimalleissa havaitut hyödyt, joita NMN:n lisäravinteista on saatu diabeteksen ja Alzheimerin taudin kaltaisissa sairauksissa, viittaavat NMN:n mahdollisuuksiin ihmisten terveydelle, erityisesti aineenvaihduntaan ja ikääntymisen estämiseen liittyvissä vaikutuksissa.

Käynnissä oleva NMN:n kliinisten tutkimusten katsaus pyrkii selvittämään lisäravinteen vaikutuksia ja antamaan suosituksia NMN:n ja NAD+:n biologian tulevaa tutkimusta varten. NMN-tutkimusala kehittyy nopeasti, joten tämän tehokkaan molekyylin tulevaisuus näyttää valoisalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että luonnossa esiintyvällä NMN-molekyylillä on valtava potentiaali solujen energian lisäämisessä, mitokondrioiden toiminnan parantamisessa, luurankolihaksen ikääntymisen viivästyttämisessä ja ikään liittyvien terveysongelmien ratkaisemisessa.

Vaikka NMN-ravintolisä tarjoaa potentiaalisesti tehokkaan tavan lisätä NAD+-tasoja, myös NMN:n ja NAD+:n esiasteiden nauttiminen ravinnosta tarjoaa luonnollisen vaihtoehdon. Vaikka meneillään olevilla tutkimuksilla ja kliinisillä kokeilla pyritään selvittämään NMN:n mahdollisia terveyshyötyjä edelleen, on tärkeää huomata, että NMN-lisäravinteen ottamiseen tulisi suhtautua varovaisesti ja terveydenhuollon tarjoajan neuvojen mukaisesti.

Tärkeimmät huomiot

 • NMN on NAD+:n esiaste, joka on välttämätön solujen energian ja toiminnan kannalta, ja sen luonnollinen ikään liittyvä väheneminen johtaa siihen, että NMN-lisäyksestä voi olla hyötyä mitokondrioiden terveydelle, aineenvaihdunnalle ja yleisille solujen korjausprosesseille.
 • Tutkimukset osoittavat, että NMN voi parantaa mitokondrioiden toimintaa, tukea luustolihasten terveyttä, torjua ikääntymiseen liittyviä sairauksia ja mahdollisesti kääntää tiettyjä ikääntymisprosesseja, mikä korostaa sen merkitystä ikääntymiseen liittyvissä terveysongelmissa, kuten aivojen ja aineenvaihdunnan terveydessä.
 • Vaikka NMN on osoittanut mahdollisia ikääntymisen vastaisia hyötyjä ja se on yleisesti ottaen hyvin siedetty ihmiskokeissa, joissa annokset ovat olleet jopa 1200 mg, FDA ei ole tällä hetkellä luokitellut sitä ravintolisäksi, joten kuluttajien on oltava varovaisia ja neuvoteltava terveydenhuollon tarjoajien kanssa ennen lisäravinteiden käyttöä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on NMN-ravintolisä?

NMN-ravintolisä on NAD+:n biosynteesin esiaste, ja sillä on osoitettu olevan mahdollisuuksia lievittää ikääntymiseen liittyviä häiriöitä, kuten hapetusstressiä, DNA-vaurioita, neurodegeneraatiota ja tulehdusreaktioita. Se lisää NAD+-pitoisuuksia ja parantaa terveyttä ja elinikää, mutta sen vaikutukset ihmisiin ovat vielä epäselvät.

Mikä on NMN:n käytön riski?

NMN:n käyttöä pidetään yleisesti ottaen turvallisena, eikä merkittäviä haittavaikutuksia ole raportoitu. Pitkän aikavälin turvallisuustiedot ovat kuitenkin rajalliset, joten on suositeltavaa neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen NMN-lisäyksen aloittamista.

Mitä NMN tekee keholle?

NMN auttaa hajottamaan ravintoaineita energiaksi, tehostamaan tärkeitä solutoimintoja, vähentämään hapetusstressiä ja mahdollisesti pysäyttämään ikääntymisprosessin. Se myös lisää energiaa ja auttaa solujen korjaamisessa. Tämä saavutetaan välittämällä NAD+:n synteesiä elimistössä.