CBD-Öljy ja huumetesti: Näkyykö CBD-Öljy huumetestissä?

Näkyykö CBD-Öljy huumetestissä?

CBD-öljystä (kannabidioliöljystä) on tullut viime vuosina erittäin suosittu hyvinvointilisä. Huolimatta sen laajasta suosiosta monet kuluttajat ovat kuitenkin edelleen huolissaan esimerkiksi siitä, näkyykö se huumetestissä.

Lyhyt vastaus kysymykseen "Näkyykö CBD huumetestissä?" on Ei, koska huumetestit kohdistuvat yleensä kannabinoidiin THC (tetrahydrokannabinoli) ja sen aineenvaihduntatuotteisiin eikä itse CBD:hen. CBD on ei-myrkyttävä yhdiste, joka on laillinen Suomessa eikä sitä luokitella huumausaineeksi, kun taas THC:llä on voimakkaita päihdyttäviä ominaisuuksia ja se on valvottu aine.

Siksi huumetestien kohteena olevien ihmisten ei tarvitse huolehtia siitä, että CBD-öljy näkyy huumetestissä, vaan pikemminkin siitä, että joissakin CBD-tuotteissa on pieniä määriä THC:tä, mikä johtaa positiiviseen tulokseen.

Miten kannabiksen huumetestit tarkalleen ottaen toimivat? Kuinka paljon THC:tä voi aiheuttaa positiivisen tuloksen? Ja mitkä CBD-tuotteet ovat turvallisia ihmisille, jotka joutuvat dopingtesteihin? Lue lisää saadaksesi vastauksen näihin kysymyksiin.

Miten kannabiksen huumetesti toimii?

Kannabiksen huumetestejä on monenlaisia, ja ne kaikki kohdistuvat THC:hen tai sen aineenvaihduntatuotteisiin (yleensä THC-COOH). Joillakin näistä testeistä voidaan havaita THC:tä kolme päivää yksittäisen käytön jälkeen ja yli 30 päivää runsaan käytön jälkeen. Tämä johtuu siitä, että THC on rasvaliukoinen ja voi varastoitua kehon rasvaan pitkäksi aikaa. Kun rasvaa poltetaan, THC ja sen aineenvaihduntatuotteet vapautuvat ja poistuvat sitten munuaisten kautta.

Virtsatestit eli immunomääritystestit ovat yleisin kannabiksen huumetestityyppi. Niissä analysoidaan virtsanäytteitä etsien THC:n metaboliittia muistuttavia kemikaaleja. Jos niitä havaitaan, tulos on positiivinen, mutta jos THC-pitoisuus on alle pitoisuusrajan, tulos on negatiivinen. Virtsatestistä Suomessa voi lukea lisää Huslabin sivuilta.

Nämä immunomääritystestit ovat edullisia ja antavat nopean tuloksen, mutta väärät positiiviset ja väärät negatiiviset tulokset ovat mahdollisia. Tästä syystä niitä käytetään usein alustavana seulontatestinä, jonka jälkeen tehdään varmistustestejä, joissa voidaan käyttää massaspektrometriaa, kaasukromatografiaa tai korkean suorituskyvyn nestekromatografiaa. Vaikka varmistustestit ovat paljon tarkempia kuin seulontatestit, ne ovat myös kalliimpia ja aikaa vieviä, ja tulosten saaminen voi kestää viikkoja.

Näkyykö CBD-Öljy huumetestissä?

CBD ei näy huumetestissä, mutta CBD-öljyn mahdolliset THC-pitoisuudet voivat näkyä. On siksi tärkeä valita CBD-öljy joka ei sisällä yli 0,2% THC:tä.

Kannabiksen huumetestit eivät seulaa CBD:tä, vaan ainoastaan THC:tä ja sen aineenvaihduntatuotteita. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että CBD ei ole kielletty aine, kun taas THC on, koska sillä on päihdyttäviä ominaisuuksia.

Koska CBD ei ole päihdyttävää ja se on laillista Suomessa, ei ole juurikaan syytä kohdistaa siihen huumetestejä. THC voi kuitenkin aiheuttaa aivoissa huumaa ja heikentää kognitiivisia toimintoja, minkä vuoksi sitä kannattaa testata erityisesti turvallisuuskriittisissä ympäristöissä työskentelevien henkilöiden keskuudessa.

THC:n maksimiraja Suomessa

THC-pitoisuuden on oltava vähintään tietyn raja-arvon yläpuolella, jotta tulos olisi positiivinen. Eri testimenetelmillä on erilaiset raja-arvot.

Virtsa

Virtsatestit ovat yleisimpiä testejä THC:n havaitsemiseksi, erityisesti työpaikoilla. THC:n tai aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksien on oltava alle 50 ng/ml (nanogrammaa millilitrassa), jotta tulos olisi negatiivinen. Yleensä THC:n aineenvaihduntatuotteet ovat havaittavissa virtsassa 3-15 päivän ajan yksittäisen käytön jälkeen. Runsaan tai kroonisen käytön jälkeen niitä voi kuitenkin olla havaittavissa yli 30 päivän ajan.

Veri

Verikokeet ovat harvinaisempia kuin virtsakokeet, koska THC poistuu verenkierrosta melko nopeasti - se on havaittavissa veriplasmassa vain enintään 5 tuntia, kun taas sen aineenvaihduntatuotteet voidaan havaita jopa 7 päivän kuluttua käytöstä. Verikokeita käytetään usein arvioitaessa henkilön kognitiivisten häiriöiden tasoa, esimerkiksi hänen ajaessaan autoa. Paikoissa, joissa kannabis on laillista, 1-5 ng/ml THC:tä saatetaan pitää riittävänä heikentymisen vahvistamiseksi.

Sylki

Kannabiksen huumetestit syljellä eivät ole yleisiä, eikä raja-arvoja ole vahvistettu. Vuonna 2017 julkaistussa raportissa, joka koski kannabiksen testaamista työpaikalla suunesteestä, ehdotettiin kuitenkin 4 ng/ml:n aloitusraja-arvoa ja 2 mg/ml:n vahvistusraja-arvoa. THC on havaittavissa syljestä 72 tunnin ajan ja runsaan käytön yhteydessä pidempään.

Hiukset

Kuten sylkitestit, myös hiusten THC-aineenvaihduntatuotteiden seulonnat eivät ole yleisiä, eikä niille ole vahvistettu raja-arvoja. Joissakin yksityisen sektorin testeissä käytetään kuitenkin noin 1 pg/ml (pikogrammaa millilitrassa) THC-COOH:n raja-arvoa. THC:n aineenvaihduntatuotteita voidaan havaita hiuksista jopa 90 päivää käytön jälkeen.

Kuinka kauan CBD on havaittavissa virtsassa?

Kuinka kauan CBD on havaittavissa virtsassa?

Vaikka huumetestit eivät yleensä kohdistu CBD:hen, jotkut ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, kuinka kauan CBD-öljy on havaittavissa virtsassa. Eri tekijät vaikuttavat siihen, kuinka kauan CBD yleensä pysyy elimistössä, mutta erään tutkimuksen mukaan CBD:n keskimääräinen puoliintumisaika on 27-35 tuntia; suuret annokset ja säännöllinen käyttö pidentävät puoliintumisaikaa kuitenkin todennäköisesti merkittävästi jopa useisiin päiviin.

CBD:n puoliintumisaika virtsassa arvellaan olevan noin 24 tuntia. Eräässä tutkimuksessa osallistujan virtsan CBD-pitoisuuksia seurattiin yhden CBD-öljykapseliannoksen jälkeen. Nämä virtsan pitoisuudet saavuttivat huippunsa 3 tunnin kuluttua, ja CBD oli havaittavissa vielä 24 tunnin kuluttua, mutta ei tämän kynnyksen jälkeen.

Onko CBD-tuotteen tyypillä väliä THC-pitoisuuteen?

Eri tuotetyypit voivat sisältää vaihtelevia THC-pitoisuuksia, joten jos sinut testataan huumausainetesteissä, on tärkeää, että valitset CBD-tuotteen, jossa THC:tä ei ole havaittavissa, jotta vältät positiivisen tuloksen.

Täyden spektrin CBD

Täyden spektrin CBD sisältää kaikkia kannabiksessa luonnostaan esiintyviä yhdisteitä, kuten kannabinoideja, terpeenejä ja flavonoideja. Se on yleensä peräisin kannabiksen marihuanan alalajista, joka sisältää enemmän THC:tä ja vähemmän CBD:tä kuin hamppu. Tämä tarkoittaa sitä, että marihuanasta peräisin oleva täyden spektrin CBD saattaa sisältää enemmän THC:tä kuin hampusta peräisin olevat tuotteet, ja on suurempi mahdollisuus, että THC näkyy huumetestissä.

Vaikka hampusta peräisin olevien täysspektristen CBD-tuotteiden on laillisesti sisällettävä enintään 0,2 % THC:tä, positiivisen tuloksen saaminen on silti mahdollista, etenkin jos tuote on merkitty väärin tai se on ristiinsaastunut.

Laajakirjoinen CBD

Kuten täyden spektrin CBD, myös laajan spektrin CBD sisältää useita kannabiskasvin yhdisteitä, mutta sillä on yksi keskeinen ero: se sisältää vain vähän THC:tä. Tämä tarkoittaa, että positiivinen testitulos on epätodennäköisempi, mikä tekee laajakirjoisesta CBD:stä turvallisemman vaihtoehdon ihmisille, jotka joutuvat huumetestiin.

CBD-isolaatti

CBD-isolaatti on harvinaisempi kuin täys- ja laajakirjoinen CBD. CBD-isolaatti, joka on yleensä peräisin hampusta, on CBD:tä puhtaimmassa muodossaan, joka sisältää vain CBD:tä eikä muita kasviyhdisteitä, kuten THC:tä. Tämä tekee CBD-isolaatista turvallisimman tuotetyypin ihmisille, jotka käyvät huumetestissä.

Kilpaurheilijoiden tulisi olla tietoisia siitä, että Maailman antidopingtoimisto (WADA) on kieltänyt kaikki kannabinoidit CBD:tä lukuun ottamatta kaikilla tasoilla, mikä tarkoittaa, että täys- tai laajakirjoisen CBD:n käyttö voi johtaa antidopingrikkomukseen. Siksi, vaikka Naturecanin laajakirjoisessa CBD:ssä ei ole havaittavissa THC:tä (<0,01 %), emme suosittele CBD:tä kilpaileville urheilijoille varotoimenpiteenä.

Miten valita CBD-tuote, joka ei sisällä THC:tä?

Jos etsit THC:tä sisältämätöntä CBD-tuotetta, joka ei näy huumausainetestissä, hamppua sisältävä laajakirjoinen CBD tai CBD-isolaatti ovat hyvä aloituspaikka. Koska CBD-markkinoilla ei kuitenkaan ole asianmukaista sääntelyä, monet näistä tuotteista saattavat sisältää pieniä määriä THC:tä ilman, että siitä mainitaan etiketissä.

Siksi on tärkeää valita hyvämaineinen yritys, joka tarjoaa todisteita kolmannen osapuolen laatutestauksesta jokaiselle tuotteelleen. Voit sitten tarkistaa tuotteen analyysitodistuksesta THC-pitoisuuden.

Voit lukea lisää meidän testausmenetelmistä testausprosessi-sivuilta.

Miten valita CBD-tuote, joka ei sisällä THC:tä?

Myydyimmät Naturecan CBD-tuotteet

CBD-Nuuska
CBD-Nuuska hyödyt
CBD-Nuuska Naturecan
CBD-nuuska
CBD-Nuuska
CBD-Nuuska hyödyt
CBD-Nuuska Naturecan
CBD-nuuska

CBD-Nuuska

€17.90
€19.90
Lue lisää tutteesta
cbd karkit
nainen ja cbd karkit
naturecan karkit
cbd karkit
nainen ja cbd karkit
naturecan karkit

CBD-karkit

€28.40
€37.90
Lue lisää tutteesta
cbd öljy 10% 10ml
CBD-Öljy annostus
CBD-öljy annostus
miksi naturecan cbd öljy
cbd öljy annostus
CBD laatu
cbd öljy 10% 10ml
Miten cbd öljyä otetaan
CBD-Öljy annostus
CBD-öljy annostus
miksi naturecan cbd öljy
cbd öljy annostus
CBD laatu

10% CBD-öljy

€49.90
Lue lisää tutteesta
CBG kapselit
CBG kapselit
CBG kapselit
CBG kapselit

CBG-Öljy Kapselit

€31.40
€44.90
Lue lisää tutteesta

Onko CBD-öljy turvallista?

Maailman terveysjärjestön (WHO) raportin mukaan CBD:tä itsessään pidetään turvallisena ja yleisesti ottaen hyvin siedettynä. Kuluttajien on kuitenkin syytä olla tietoisia siitä, että huonolaatuiset tuotteet, joilla ei ole todisteita riippumattomista testeistä, voivat sisältää jäämiä THC:stä tai muita epäpuhtauksia, kuten raskasmetalleja ja torjunta-aineita, jotka eivät ole turvallisia kulutuksen kannalta.

Lisäksi CBD ei ole turvallista raskaana oleville tai imettäville naisille, koska tälle ryhmälle ei ole tehty riittävästi tutkimuksia sen turvallisuuden vahvistamiseksi.

Mahdolliset CBD-haittavaikutukset

Kuten useimmilla luonnollisilla lisäravinteilla, myös CBD:llä voi olla lieviä sivuvaikutuksia joillekin käyttäjille. Ne ovat kuitenkin harvinaisia ja johtuvat yleensä huonolaatuisten tuotteiden käytöstä tai liian suuresta määrästä CBD:tä. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, huimaus, uneliaisuus, ruokahaluttomuus, ripuli ja pahoinvointi.

Lue lisää blogistamme: Onko CBD-öljyllä haittavaikutuksia?

Mitä lääkkeitä ei saa käyttää CBD:n kanssa?

CBD:n ottaminen muiden lääkkeiden kanssa voi lisätä riskiä negatiivisten sivuvaikutusten esiintymisestä. Siksi on tärkeää keskustella lääkärin kanssa ennen CBD:n käyttöä, jos käytät reseptilääkkeitä tai sinulla on jokin jo olemassa oleva sairaus.

Yhteenveto

Yhteenvetona: CBD-öljy ei näy huumetestissä, koska testit tutkivat THC:tä tai sen aineenvaihduntatuotteita, ei CBD:tä. Täyden spektrin CBD ja marihuanasta peräisin olevat tuotteet sisältävät todennäköisemmin havaittavia THC-pitoisuuksia ja aiheuttavat positiivisen testituloksen.

Väärät merkinnät, ristikontaminaatio ja toisen käden altistuminen voivat myös lisätä THC:n pitoisuuksia elimistössä ja vaikuttaa positiiviseen tulokseen. Jos joudut kannabiksen huumetestiin, voit minimoida positiivisen tuloksen riskin käyttämällä hamppuperäistä CBD:tä ja tarkistamalla tuotteen THC-pitoisuuden analyysitodistuksesta. Jos käytät lääkkeitä tai sinulla on jokin sairaus, keskustele lääkärisi kanssa ennen CBD:n käyttöä, jotta vältät mahdolliset haittavaikutukset.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko apua suomalaisilta asiantuntijoiltamme?

Asiakaspalvelumme on käytettävissä ympäri vuorokauden ja vastaa kysymyksiin.
Arkisin päivisin pyrimme aina vastaamaan 1-2 tunnin kuluessa.

S-posti: Support-fi@naturecan.com

Chatti: ma - pe 9.00 - 17.00